Marts 2024  
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mērķi, uzdevumi

Vīzija

Atvērta, radoša un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, uz izaugsmi un sadarbību vērstu darbinieku komandu, kas drošā vidē, attīstot izglītojamā talantus, veido viņu izpratni par dzīvi.

Misija  

Radīt drošu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, savstarpēji sadarbojoties, palīdz attīstīt izglītojamā vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, nodrošinot valodas korekciju  un iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Darbības mērķis

Īstenojot speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, sadarbībā ar vecākiem un nodrošinot individuālu pieeju izglītojamā valodas un talantu attīstībā sagatavot izglītojamo pamatizglītības apguvei.

Vērtības

Sadarbība, cieņa, atbildība, izaugsme.

Galvenie uzdevumi

·         Nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu attīstību, pareizas valodas izveidi aktīvā sadarbībā ar vecākiem.

·         Saskatīt izglītojamā individuālos talantus un attīstīt tos, īstenojot licencēto speciālās izglītības programmu.

·         Sekmēt izglītojamo sociālo prasmju, tikumisko vērtību  veidošanos.

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009