Decembris 2023  
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2022/Linking digitization and outdoor environment in the modern learning process

 

 

 

 

 

Digitalizācijas un āra vides sasaiste mūsdienu mācību procesā

                                         Projekta Nr.2021-2-LV01-KA122-SCH-000041840

Norises laiks: 01.02.2022.-31.01.2023.

Pirmsskolai jābūt tai, kas mūsdienu izglītojamiem māca lietderīgi un mērķtiecīgi izmantot digitālo vidi, sasaistot to ar reālo dzīvi. Tikpat svarīgi ir piešķirt lielu vērību norisēm dabā, kas veicina videi draudzīgas attieksmes veidošanos, tautas kultūras un senču ieražu saglabāšanu. Lai mūsdienu izglītojamiem nezustu interese par dabu un mācību procesu āra vidē, pedagogam ir nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas un pieredze. Jāmeklē jauni veidi kā mācīt, kā padarīt mācību procesu mūsdienīgu, aizraujošu, interesantu un vērtīgu, kā ieinteresēt veidojot pozitīvu attieksmi pret norisēm dabā, kā motivēt izmantot interaktīvās tehnoloģijas mērķtiecīgi, reālās dzīves situācijās. Lai mācību process norisinātos pēc iespējas veiksmīgāk, arī atbalsta personālam, tai skaitā skolotāju palīgiem ir jābūt zinošiem, lai spētu atbalstīt un palīdzēt izglītojamiem. 

Šī projekta mērķis ir papildināt pedagogu un atbalsta personāla zināšanas, prasmes un iemaņas, kā saglabāt un veicināt izglītojamiem interesi par dabu izmantojot digitalizācijas sniegtās iespējas.

Projektā plānotie sasniedzamie rezultāti:

Projekta ietvaros 10 izglītības iestādes darbinieki dosies uz mācību kursiem/apmācībām uz Igauniju, Čehiju un Itāliju.

Lai novērtētu, vai mērķis ir sasniegts, veiksim projektā iesaistīto dalībnieku aptauju par kursu un apmācību nozīmīgumu, gūtajām zināšanām un to iespēju pielietot ikdienas mācību procesā izglītojamiem ar valodas traucējumiem, mācību procesa organizēšanu āra vidē, jaunu metožu ieviešanu mācību procesā. Mērķis būs sasniegts, ja: dalībnieki aptaujā novērtēs, ka kursi un apmācība bija nozīmīga vai ļoti nozīmīga; mācību process āra vidē tiks organizēts vismaz reizi nedēļā; pedagogi āra mācību procesa organizēšanai izmantos jaunas idejas un digitālo prasmju integrāciju; pedagogi dalīsies pieredzē ar vismaz piecām jaunām idejām, ko ieviest mācību procesā; skolotāju palīgi aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarbosies, palīdzot izglītojamiem mācībās.

Saite uz projekta aprkstu Erasmus+ mājas lapā Šeit.

Saite uz Itālijas kursu organizētāju mācību norises aprakstu Šeit.

Notikušās mobilitātes:

Igaunija: prezentācija

Čehija: prezentācija

Itālija: prezentācija

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009