Jūlijs 2021  
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

COVID-19

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē

Grozījumi kārtībai, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs

 

Iekšējie noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Kriksītis” un tās organizētajos pasākumos

Ētikas kodekss

Kārtība kādā reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos izglītības iestādē

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekciju slimību gadījumā

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, organizējot ekskursijas, pārgājienus un pastaigas ārpus izglītības iestādes teritorijas

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process

Iestādes pašnovērtējums

Pašnovērtējuma ziņojums

Attīstības plāns 2020.-2023.gadam

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009