Marts 2024  
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

COVID-19

Kārtība, kādā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi un organizēts mācību process izglītības iestādē

Iekšējie noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Kriksītis” un tās organizētajos pasākumos

Ētikas kodekss

Kārtība kādā reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos izglītības iestādē

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekciju slimību gadījumā

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība

Kārtība, organizējot ekskursijas, pārgājienus un pastaigas ārpus izglītības iestādes teritorijas

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process

Iestādes pašnovērtējums

Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.mācību gads

Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.mācību gads

Attīstības plāns 2020.-2023.gadam

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009