Augusts 2020  
P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

VAKANCE

 Aicinām darbā skolotāju logopēdu!

 

Darba vieta: E.Veidenbauma iela 16, Liepājā

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba laiks: 30 stundas nedēļā (1 likme)

Atalgojums: EUR 790 (bruto)

Prasības pretendentiem:

·         augstākā pedagoģiskā izglītība ar kvalifikāciju logopēdijā;

·         prasme analizēt izglītojamo mācību sasniegumus;

·         spēja saskatīt izglītojamo talantus, akcentēt tos mācību satura apguvē;

·         spēja plānot savu darbu;

·         prasme strādāt ar MS Office programmu Word.

Amata pienākumi:

·         plānot mācību procesu, ievērojot pirmsskolas mācību gada darba plāna, attīstības plāna un licencēto speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem galvenos mērķus un uzdevumus, lai veicinātu bērnu fizisko, intelektuālo un sabiedrisko iemaņu un prasmju attīstību;

·         organizēt un plānot mācību procesu, īstenojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas, strādāt Eliis programmā atbilstoši prasībām;

·         atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, nodrošinot izglītojamo drošību rotaļnodarbībās un organizētajos pasākumos;

·         sadarboties ar izglītojamo vecākiem, grupu pedagogiem, institūcijām;

·         prast lietot praksē teorētiskās zināšanas pielietojot daudzveidīgas mācību metodes un darba formas, regulāri pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju kā nosaka Ministru kabineta noteikumi.

 

Iesniedzamie dokumenti:

·         dzīves un darba apraksts (CV);

·         izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

Amata pretendenti dokumentus var iesniegt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Kriksītis”, E.Veidenbauma ielā 16, Liepājā, LV-3401, līdz 2020. gada 21 augustam:

·         nosūtot pa pastu (pasta zīmogs);

·         zvanot vadītājai, tālrunis: 26810416;

·         nosūtot uz e-pasta adresi anda.lanka@liepaja.edu.lv.

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009